مراقبت پوست

به پوست صورت خود در آینه نگاه کنید. چه چیزی توجه شما را به خودش جلب می کند؟ پوستی صاف و شفاف به دور از هرگونه عیب و نقص؟ شاید هم برعکس! چروکهایی که به تازگی نمایان شده یا  لکه